Låsdiagram | Gunnebo Nordic AB
 

 

Låsdiagram

Grade för Inbrottssäkerhet 
Låskonfiguration enligt EN 1300
(enligt EN 1143-1) Antal lås Låsklass 

  0

1 A

  I

1 A

  II

1 A

  III

1 B
  IV 2 B
  V 2 B
  VI 2 C
  VII 2 C
  VIII 2 C
  IX 2 C
  X 2 C
  XI 2 (3) D (C)
  XII 2 (3) D (C)
  XIII 3 D
Sök