Brandtest enligt EN 1047-1 | Gunnebo Nordic AB
 

 

Brandtest enligt EN 1047-1

Brandtest enligt EN 1047-1 utsätter skåpet för temperaturer som det möter i en verklig kontorsbrand. Testet utförs i följande steg:
1) Ugn 
Skåpet placeras i ugnen och ugnen hettas upp till temperaturer kring 1 000 grader C under en eller två timmar beroende på testet. Detta simulerar hettan från en verklig kontorsbrand.

Kom ihåg:
Pappersdokument förstörs vid temperaturer över 170 grader C. Datamedia vid temperaturer högre än 55 grader C.  För att skåpet skall klara testet får temperaturen i skåpet aldrig överstiga 170 resp. 55 grader C.

 
2) Avsvalning
Skåpet lämnas för att gradvis kylas av. Detta kallas "nedkylningsperiod". Denna period pågår under 15 timmar. Temperaturen i skåpen får aldrig överstiga 55 respektive 170 grader C.

När en kontorsbrand har släckts, kommer temperaturerna fortfarande att vara höga och värmen dras till kallare områden, som skåpets insida. Därför är innehållet fortfarande utsatt för risk under flera timmar efter att en brand har släckts.

 
3) Chocktest
Ugnen hettas upp till ca 1000 grader C. Ett rumstempererat skåp placeras i ugnen under 45 minuter.

Skåpet tas ut ur ugnen och hissas upp i en lyftkran till en höjd på över 9 meter.

Skåpet släpps därefter ned i en stenbädd.

Detta simulerar ett fall genom mer än två våningar till källaren - något som är mycket troligt att det kommer att hända under en svår brand i en byggnad.

Skåpet placeras därefter åter i ugnen och hettas upp till ca 1000 grader C under 45 minuter. Därefter lämnas det för avsvalning (2) under 15 timmar.

Temperaturen i skåpen får aldrig överstiga 55 respektive 170 grader C.

 
Sök